Arabuluculuk HizmetiArabuluculuk, köklü hukuk sistemlerine sahip olan gelişmiş ülkelerde uzun süredir yaygın olarak kullanılan bir alternatif çözüm yöntemidir. 
Arabuluculuk; uyuşmazlığın kendi taraflarınca herhangi bir yargılama sürecine girişilmeden, veya  mahkemenin yönlendirmesiyle çözülmesini ifade eden bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.
 
Yargılama masrafları olmaksızın, sürecin esnek ve sonucunun etkili oluşu nedeniyle, özellikle taraflar arasındaki uyuşmazlığın üçüncü bir kişinin kararı ile değil de, kendi adlarına karar vererek sonuca ulaştırılması avantajından dolayı tercih edilmektedir. 

Uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden, iradi, düşük maliyetli ve süre avantajlı olarak, teknolojinin tüm avantajlarından yararlanılarak, dijital yöntemler de kullanılmak suretiyle, en verimli şekilde, özellikle ticari uyuşmazlıklardaki arabuluculuk süreç yönetimi başta olmak üzere,işçi ve işveren uyuşmalıkları ile  tarafların iradesine bağlı olan tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümünde büromuz kapsamında, ARABULUCULUK hizmeti verilmektedir.