-     Şirketler Hukuku

            -     Ortaklılar Hukuku

            -      Deniz Ticareti Hukuku

           -      Uluslararası Alacak Takibi ve Tahsili

            -      Kıymetli Evrak Hukuku

(Kambiyo senetlerinden kaynaklanan çek, senet, poliçe  uyuşmazlıkları)

  • Sigorta Hukuku (Sigorta Poliçelerinden Kaynaklı Tazminat Alacaklarının Takip ve Tahsili)
  • İhtiyari ve Zorunlu Arabuluculuk Süreçlerinde Taraf Temsili