AİLE HUKUKU’NDA ORTAK VELAYET YENİLİĞİ

Velayet, anne ve babanın çocuğu üzerinde sahip olduğu şahsa bağlı bir haktır. Anne ve babanın evli olması halinde çocuğun velayet hakkı anne ve babasının üzerindedir. Anne ve babanın boşanması halinde Türk Medeni Kanunu’ndaki düzenleme gereği velayet bir tarafa verilirken, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2016/15771 E. Ve 2017/1737 K. Sayılı 20.02.2017 tarihli kararında, Türkiye’nin taraf olarak imzaladığı 11 No’lu Protokol ve Değişik İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme’nin iç hukukta uygulanması gerekliliğine dayandırılarak ortak velayet kararı verildi. 
Böylece ulusal mevzuatta, modern hayata uygun bir yeniliğin kapısı açıldı. Artık boşanma sonucunda tarafların müşterek çocuğunun velayeti tek tarafa değil, her iki tarafa da ortak velayet olarak düzenlenebilecektir.