YURTDIŞI ALACAK TAHSİLİNDE YENİ DÖNEM 


Pandemi sonrası dönemde kan kaybeden ekonomik şartlardan dolayı, şirketler/işletmelerin ekonomik durumlarını mevcut şartlarda en iyi hale getirmek için çaba sarf etmeleri gereken bir zamandayız. Bu yolda, ekonomik daralmanın bir getirisi olarak mevcut şartların zorlaması neticesinde, dövizin parasal olarak verimliliğinin daha fazla olmasından dolayı, öncelikle döviz alacaklarının peşine düşmenin karlı olacağı ortaya çıktı. Bu nedenle de işletmeler/şirketler, öncelikle döviz alacaklarının tahsiline giriştiler. 

Döviz alacaklarının tahsil edilmesi, yurtiçinde ise, Türk cebri icra hukukuna göre yapılır ancak döviz alacaklarının yurtdışında tahsil edilmesi gerekiyor ise, özel usullere başvurulması gerekmektedir.  Klasik usullerle yurtdışında alacak tahsili, uzun ve zorlu bir yoldur. Öncelikle, alacağın bir Türk Mahkemesi’nde ispat edilmesi ve bir Türk Mahkeme kararı gerekmekte ve sonrasında bu mahkeme kararının usulüne uygun olarak, alacağın tahsil edileceği ülkenin hukuk sistemine uygun olarak, tanıma - tenfiz işleminden sonra  ancak o ülkede cebri icra işlemlerinin yapılabilmesi mümkün olmaktadır. 

Bu şekilde yurtdışında alacak tahsili oldukça pahalı, uzun ve zahmetli bir süreçtir. Türk Mahkemeleri’nden edinilmesi gereken kararın süreci ayrı, tanıma ve tenfiz aşamaları ayrı, yurtdışındaki cebri icra süreci ise apayrı uzun ve puslu yollardır. -

Uluslararası sözleşmelere uygun olarak, yeni yöntemlerle yurtdışında alacak tahsili yapılması ise daha pratik ve dijital olarak mümkündür. 

Bu yöntemle, kısa sürede alacağın tahsil edileceği ülkenin hukukuna uygun olarak, coğrafi alanda cebri icra işine girişilmesi, çok daha kısa bir süreçte olabilmektedir. Bunun için, alacağın tahsil edileceği ülkeye bir seyahat gerekmediği gibi, bu özel usul sayesinde dijital olarak da borçlu şirketin veya şahsın malvarlığının cebri icraya konu edilmek suretiyle, alacağın tahsili önereceğimiz usul ile gerçekleşebilir.  

Bu pratik, modern ve dijital yöntemlerle, kısa yoldan yurtdışındaki alacağınızı tahsil etmek istiyorsanız, bizimle irtibata geçerek, yurtdışındaki alacağınıza en kısa sürede ve en uygun yöntemle kavuşabilirsiniz.