KVKK PARA CEZALARI 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sürecinden geçilmesi gerektiğini çeşitli şekillerde ve çeşitli mecralarda anlatmaya çalışıyoruz. Şirketlerin/İşletmelerin KVKK’na uyum sağlanmasının ne denli önemli olduğunu anlatıyoruz. Peki bu uyum sürecinden geçmek neden bu kadar önemli? Bu sorunun cevabı, aslında en basit anlamıyla PARA CEZALARI. Çünkü KVKK UYUM SÜRECİNDEN VERİMLİ ŞEKİLDE GEÇMEMİŞ, KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEMİŞ İŞLETME VE ŞİRKETLERE, KANUN ELİYLE CİDDİ ANLAMDA PARA CEZALARI öngörülmüştür.  İşte bu nedenle, KVKK’nun kapsamında belirtilen idari ve hukuki önlemlerin alınması, yükümlülerin yerine getirilmesi çok önemlidir. 
Çünkü, KVKK’nda belirlenen PARA CEZALARI oranları oldukça yüksektir. Bir KOBİ için yıkıcı olabilecek nitelikte ve orandaki para cezaları ile yüz yüze gelmemek için, KVKK yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, bir gerekliliktir. 
Kanuna uyum sürecinin ve kanunun getirdiği yükümlülüklerin yerine getirildiğinden söz edebilmek için, 
İşletmenin VERİLERİN TOPLANMASI VE KORUNMASI risklerini hem idari yani belgelendirme anlamında, hem de teknik alanlarında tespit etmesi, 
İşletmenin çalışanlarını KVKK çerçevesinde, farkındalık eğitimine tabii tutmaları,
Veri envanterinin ve veri imha politikasının hazırlanması,
İşletmelerin yukarıda açıklanan sözleşme ve taahhütname gibi hukuki belgelerdeki revize veya yeni baştan düzenlenmelerinin yapılması , 
Teknik ve dijital tedbirlerin alınması,
Veri Siciline kayıt olması gereken bir işletme ise, veri siciline kayıt işlemlerini tamamlaması  gerekmektedir. 

Aksi halde, KVKK uyum sürecinden geçmemiş ve yükümlülüklerini yerine getirmemiş işletmeler aşağıdaki para cezaları ile karşılaşacaklardır. 
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ
  İŞLETMESEL PARA CEZALARI 
Kanunun 18. Maddesinde, para cezaları yer almaktadır.  Bu Kanunun;
a) 10 uncu maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar,
b) 12 nci maddesinde öngörülen veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
c) 15 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından verilen kararları yerine getirmeyenler hakkında 25.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar,
ç) 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, para cezası verilir.